Försäkring för renovering

Det är mycket att tänka på när man ska renovera. En sak som en del missar är att en renovering inte täcks av den vanliga hem- eller villaförsäkringen. Om du anlitar hantverkare bör du rådgöra med dem om vilken försäkring som är den mest lämpliga.

Innan du sätter igång med renoveringen av ditt hus, läs mer om villaförsäkringar hos exempelvis försäkringsbolaget Moderna försäkringar. Fundera sedan på vilken försäkring du behöver komplettera med under den tid renoveringsarbetet pågår. Om hantverkarna tecknar en försäkring, be att få se papper på att denna verkligen är tecknad.

Hantverkarna eller entreprenören ska teckna en allriskförsäkring, där du ska vara medförsäkrad. Allriskförsäkringen omfattar byggnaden samt verktyg och material som används. Den gäller under den tid som arbetet pågår och två år efter att det avslutats och godkänts.

Om du bygger ett nytt hus, eller utför tillbyggnader som kräver bygglov, ska byggherren, vilket kan vara du eller entreprenören, teckna en byggfelsförsäkring. Fel som upptäcks upp till tio år efter att arbetet avslutats täcks av försäkringen.

Slutligen måste du också anmäla de förändringar som renoveringen medfört till försäkringsbolaget. Annars riskerar du att få mindre ersättning än du har rätt till om något händer. Försäkringen gäller bara det man anmäler till bolaget, det är egentligen inget konstigt med det.