Många nervösa inför sänkt rotavdrag

Att rotavdraget legat på 50 % har gjort att svartjobben sjunkit samt att fler valt att anlita hantverkare för sina renoveringar. Nu när avdraget kommer att sänkas efter årsskiftet har många hushåll fått bråttom samt att väntetiden kan bli lång och alla kommer inte hinna med.

Barn byggarbetareMånga väljer att börja sina renoveringar till hösten, speciellt om man kan göra stora renoveringar. Detta på grund av att man då kan fullfölja arbetet nästa år och med det även få ut nytt rotavdrag till nästa år. Men, nu när allt fler verkar vilja använda sig av hantverkarnas tjänster så har det blivit långa väntetider och många privatpersoner har även känt att resultatet kanske inte alltid överrensstämmer med vad man kom fram till – samt att många projekt dragit ut på tiden för att hantverkarna tar på sig för många uppdrag för att de inte har råd att säga nej. Om man vet med sig att man behöver bygglov så kan man få vänta länge skriver tidningen Allehanda då väntetiderna har bivit längre. När det kommer till det ändrade avdraget kommer man att gå från 50 % till 30 %

“Regeringen har i höstbudgeten lagt fram ett nytt förslag på rot-avdrag, där det sänks från 50 till 30 procent. Enligt beräkningar kommer ett rot-arbete på 10 000 kronor bli 2 000 kronor dyrare med det nya förslaget.”

Gör jobbet själv

Vad man kan göra är att försöka göra så mycket av jobbet själv för att kunna hinna klart i tid och fokusera på att lägga det jobb man verkligen inte klarar av på hantverkare. Många specialverktyg år att finna online, exempelvis kan du hitta blästerutrustning på tellomaskin där man sedan får bestämma själv hur mycket man är villig att göra.