Så mycket rotavdrag kan du göra

Vad exakt gäller för rot och rut 2018? Två år har gått sedan avdraget minskades, men ännu renoverar vi som galningar i Sverige.

 

Rotavdraget är en fråga många tycker mycket om att diskutera. I ett tidigare inlägg skrevs det om hur många var nervösa inför sänkningen som infördes i början på 2016, alltså för lite drygt 2,5 år sedan. Då fick många hushåll bråttom att beställa renoveringar och utnyttja det då frikostiga avdraget, som legat på 50 procent.

 

Detta gäller för rot och rut 2018

 

I en artikel går det att läsa om hur du som privatperson, år 2018, kan dra av 50 000 kronor om året i rot- och rutavdrag. Detta för att få hjälp med hushållsnära tjänster som rengöring, underhåll och tvätt. Eller med renovering, som reparation, ombyggnad och tillbyggnad. Det som är så smidigt är att det inte är du som köper tjänster som behöver göra något, det är den som utför själva arbetet som faktiskt ansöker om bidraget och har kontakt med Skatteverket, så du själv behöver inte ligga ute med några pengar – själva avdraget görs på fakturan.

 

50 000 kronor per person och år

 

För rotarbete kan du dra av max 30 procent av arbetskostnaden och max 50 000 kronor per person och år. Sammanlagt för både rot och rut. Som om du drar av 40 000 kronor för rot har du bara 10 000 kronor kvar för rut och vice versa. Mer info i denna punktlista från Expressen:

 

Du får dra av för:

 

  • Ombyggnadsarbeten och tillbyggnadsarbeten på ett småhus som är äldre än fem år.
  • Reparation och underhållsarbete för att återställa ett småhus till det skick det var i från början, oavsett ålder.
  • Du kan få skattereduktion för att måla om eller byta till likvärdiga golv, tak och väggmaterial som huset hade från början.
  • Arbeten i en bostadsrätt, men bara arbete inne i lägenheten.
  • Reparation och underhåll av vitvaror
  • Reparation och underhåll av IT-utrustning

 

Du får inte dra av för:

 

  • Att bygga ett nytt hus eller en friliggande byggnad som garage eller attefallshus eller arbete i en hyreslägenhet.
  • Material och resekostnader ger inte rätt till vare sig rot- eller rutavdrag

Läs mer och förstå regelverket tillfullo på Skatteverkets egna hemsida. Där står vad som gäller och inte.