Vad vi irriterar oss på

Företaget Hemtex, som säljer hemtextilier, gjorde nyligen en undersökning om vad svenskarna stör sig på hos sin partner. Föga förvånande visade sig att kvinnorna stör sig på partners som:

  • snarkar
  • inte diskar
  • inte städar ordentligt

Mer än hälften (54 %) av de kvinnor som tillfrågades i studien var missnöjda med sin partners skötsel av det gemensamma hushållet. Om partnern i samtliga fall var en man framgår inte av studien. Man bör dock komma ihåg att frågorna i studien var ganska ledande. Det framgår inte heller av studien vem som verkligen gör vad i de svenska hemmen

Nuförtiden finns det som tur är flera olika företag som erbjuder olika tjänster i hemmet, som bland annat flyttstädning. Ett sådant företag är Hemmiljö, vars flyttstädning man hittar på adressen http://www.hemmiljo.se/flyttstadning.html. Kanske kan ett sådant företag bidra till att skilsmässorna i Sverige minskar.

Det gäller dock att man väljer rätt städfirma. En kvinna i Umeå anmälde ett företag till Allmänna reklamationsnämnden eftersom hennes hyresvärd inte godkände bolagets flyttstädning. Hon försökte kontakta firman, men blev till slut tvungen att anlita ytterligare en städfirma för att få en städning som hyresvärden godkände. Det blev till slut den först anlitade firman som fick stå för denna kostnad.